Biz kimiz?

İstanbul Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi;
2003 yılında BOEM-Beşiktaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Özel Eğitim Uzmanları tarafından kurulan merkezimiz 2008 yılında isim değişikliğiyle İstanbul Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adını almıştır. Her dönem özel eğitim alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, deneyimleyen ve kendi çalışma disiplinleri çerçevesinde hizmet vermeyi sürdüren kurumumuzda özel eğitim alanında yetişmiş uzmanlar tarafından özel eğitim danışmanlığı ve desteği verilmektedir.

Kurumumuza başvurunuzdan sonra en güncel ve geçerli değerlendirme ölçeklerini kullanarak yürüttüğümüz tanıma çalışmaları ışığında gerekli yönlendirmeler ve eğitsel planlamalar yapılmaktadır. İhtiyaçlara yönelik hazırlanan eğitim programları uzmanlarımız tarafından uygulanarak ev-okul ve sosyal çevrede kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu da bireyin gelişiminin; hızlanmasını ve sürekliliğini sağlar.
Uzman kadromuz bu gelişim yolculuğunda her türlü eğitsel ihtiyaca destek ve çözümler üretmek için yanınızda olacaktır.

Çalışma Alanlarımız

Çocuklarda; normal veya normal üstü zekaya sahip olmalarına rağmen okuma ve dil öğrenmede zorluk (disleksi), yazma öğrenmede zorluk (disgrafi), matematik becerilerini öğrenmede zorluk(diskalkuli), motor koordinasyon becerilerinde zorluk(dispraksi) olarak görülen bir öğrenme problemidir.

Merkezimize bu şüphe veya tanıyla başvuran bireylerin zorluk yaşadığı alanlar; uzman özel eğitimci ve nöropsikologlar tarafından yapılan değerlendirmelerle saptanır. Eğitim programımız üç başlığı içerir:

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Çocuklarda; normal veya normal üstü zekaya sahip olmalarına rağmen okuma ve dil öğrenmede zorluk (disleksi), yazma öğrenmede zorluk (disgrafi), matematik becerilerini öğrenmede zorluk(diskalkuli), motor koordinasyon becerilerinde zorluk(dispraksi) olarak görülen bir öğrenme problemidir.

ZİHİNSEL GELİŞİM GERİLİĞİ

Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenlerle ortaya çıkan bu sorun; zekâ gelişimde belirli ölçüde sınırlılıklar yaşamanın yanında iletişim kurma, sosyal davranışlar, işlevsel akademik beceriler, ev yaşantısı, kendine bakma, güvenlik, sağlık, toplum kaynaklarını kullanma, serbest zamanı değerlendirme, kendini yönetme ve iş becerileri gibi becerilerin öğrenilmesinde zorluk olarak gözlenir. Bu zorlukları yaşayan öğrencilerle; öğretilecek beceri ya da kavramın analizi ve özel eğitim ilkelerine uygun yöntem-teknikler kullanılarak eğitim süreci ilerletilir. Amaç bireyin maksimum düzeyde bağımsızlaşmasıdır.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI(OSB)

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim ve iletişimde yetersizlikler, sınırlı, yinelenen davranışlar ve sınırlı ilgi alanları belirtilerinin ortaya çıkması ile seyreden nörolojik bir bozukluktur. OSB’nin tanılanmasında iki temel ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan bir sosyal iletişim bozukluğu diğeri ise yinelenen davranışlardır.

FİZYOTERAPİ

(BEDENSEL YETERSİZLİKLER)

DİL-KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil ve konuşma terapisi; dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu için çalışmalar yapan bir alandır. Gecikmiş konuşma, sesletim bozukluğu (harfleri söyleyememe), kekemelik, otizm ve down sendromunda dil gecikmeleri, ses bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, afazi, dudak-damak yarıklığı ve yutma bozuklukları gibi problemler dil ve konuşma terapisinin çalışma alanlarındandır. Dil ve konuşma terapisti, bu alanlarda problem yaşayan bireylere özgü terapi programları hazırlayarak rehabilitasyonu konusunda destek sağlar.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Aşırı hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, dürtüsellik (impulsivite) şeklinde açığa çıkan psikiyatrik sorunlardan biridir. DEHB, kişiyi ömür boyu takip edebilecek bir hastalık olduğu gibi çocuklarda daha sık gözlemlenir ve yaş ilerledikçe -genellikle- belirtilerini kaybeder.

UYGULAMALARIMIZ

BİREYSEL EĞİTİM

Bir uzman ve öğrencinin ders için tasarlanmış sınıf ortamlarında yaptıkları birebir uygulamalardır. Bu eğitimler özel eğitim uzmanları, dil-konuşma terapistleri, fizyoterapistler ve ilgili diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Öğrencinin sorun yaşadığı alanlar performas belirleme çalışmalarıyla (görüşme-gözlem-kaba değerlendirme ve ayrıntılı değerlendirme uygulamaları) belirlenir. Değerlendirmeler sırasında öğrencinin dikkat, algı, bellek ve öğrenme özellikleri, bunlarla birlikte; öğrencinin hoşlandığı-hoşlanmadığı şeyler, kişisel özellikleri ile ilgili veri toplanır. Bütün bu veriler öğrenciye neyi? Nasıl? Öğreteceğimizi planlamada kullanılır. Bu çalışmalar sonrasında çıkan Bireysel Eğitim Planları doğrultusunda bireysel eğitimler gerçekleştirilir.  

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Dil ve konuşma terapistleri üniversitelerin sağlık bilimleri fakülte ve enstitülerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde  eğitim almış uzmanlardır. Dil ve konuşma terapistleri; bireylerin ses ,konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi-tanılanması ve sağaltımında görev alırlar. Merkezimizde; Sesletim problemleri Fonolojik bozukluklar Apraksi Motor konuşma bozuklukları Damak- dudak yarıklığı Gecikmiş dil ve konuşma Gelişimsel farklılıklara bağlı dil ve konuşma bozuklukları Pragmatik dil bozukluğu Kekemelik İşitme engeline bağlı dil ve konuşma sorunlarına Yönelik terapi hizmetleri uzman dil ve konuşma terapistlerimiz tarafından verilmektedir.

DUYU BÜTÜNLEME

İşitme, görme, dokunma, tatma ve koklamadan oluşan beş temel duyumuzun dışında bizler için çok önemli olan iki tane daha duyu sistemimiz vardır. Bunlardan biri vestibuler sistem dediğimiz denge ve hareket duygumuz, diğeri ise proprioseptif sistem dediğimiz vücut parçalarının yerleşimi ve vücut pozisyonu ile ilgili bilgileri beyne ileten duyumuzdur. Bu duygularımız birbirleriyle organize çalışarak, bizim sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak dış dünyaya uyumlu olmamızı sağlarlar. Bu nörolojik sürece duyu bütünleme denir. Herhangi bir nedenle duyu sistemlerimiz arasındaki bağlantının sağlanamaması sonucu duyu bütünleme bozukluğu ortaya çıkar. Duyu bütünleme bozukluğu belirtileri: ·       Aşırı hareket ya da hareket etmek istememek ·       Kas ton uzunca değişiklikler ·       Sese kokuya aşırı hassasiyet ·       Dokunmaya aşırı tepki gösterme ya da sürekli dokunma ihtiyacı ·       Değişiklikleri tolere edememe (evin yolu, öğretmen, hava durumu, kıyafet vs.) ·       Sallanma ya da ayakların yerden kesilerek yapıldığı aktivitelerden hoşlanmama ·       Yaşıtlarıyla iletişim kuramama ·       Okula uyum sorunları ·       Okuma yazma problemleri ·       Dikkat dağınıklığı görülebilecek temel sorunlardır.

GRUP EĞİTİMLERİ

Öğrencinin grup içerisinde öğrenme süreçlerinin desteklenmesi hedefiyle kendisiyle aynı yaşta ve aynı zorlukları yaşayan diğer çocuklarla katıldığı grup eğitimleridir.  Okul öncesi gruplarda etkinlik-rutin-geçiş planlı etkinlik temelli yaklaşıma göre düzenlenen grupları özel eğitimcilerimiz yürütür. Okul düzeyi gruplarımızda özbakım, görsel ve işitsel algı-bellek alanlarında öğrencinin hem egzersiz hem de ürün çıkarma fırsatı bulduğu; görsel tasarım, ritim-ses ve mutfak atölyelerimiz eğlenceli öğretim ortamları sunmaktadır. Bu atölyeler alanında uzman atölye öğretmenlerimiz ve özel eğitim öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

FİZYOTERAPİ

Yaralanma, hastalık, travma ve diğer nedenlerle doğuştan veya sonradan edinilmiş olan fonksiyonel bozuklukların tedavi ve rehabilitasyonunu konu edinen, bireylerin hareket kabiliyetlerini korumak, geliştirmek ve bağımsızlıklarını maksimum seviyeye getirmek amacıyla kullanılan tedavi programıdır.                                                                                    Fizyoterapstler; bu tedavi programını planlayan ve uygulayan alanında uzman sağlık personelidir. Uygulanan tedavide bireyin mevcut kapasitesinin korunması ve potansiyeli dahilinde günlük yaşama katkıda bulunacak fonksiyonları doğru hareket paternleriyle kazandırmak hedeflenir.  Ayrıca fizyoterapistler bu programı bütünsel bir yaklaşım içinde uygular. Bireyi sadece fiziksel açıdan değil aynı zamanda duygusal, zihinsel ve sosyal durumunu da göz önünde bulundururlar.                                                                  Merkezimizde; nörolojik, pediatrik, ortopedik, kardiyo-pulmoner ve daha birçok  hasta grubuyla ayrıntılı değerlendirme sonrası çalışmaktadırlar.   Bunlardan bazıları    Cerebral Palsy Brachial Plexus Kas Hastalıkları Spina Bifida Down Sendromu Motor Gelişim Geriliği Skolyoz Hemipleji

Uyguladığımız Testler

Uzman nöropsikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Zeka testleri

WISC 4

WISC-R

CAS

Nöropsikolojik Testler Bataryası (BİLNOT-Çocuk BATARYASI)

Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Moxo Dikkat Performans Testi

Gelişim Tarama Testleri

Denver II

AGTE

 

HİZMETLERİMİZ

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

Ailelerimizin çocuklarının eğitim sürecine katılımlarında gerekli desteğin verilmesi ve takibi sürecidir. Uzman Psikologlarımız tarafından bireysel görüşmeler şeklinde yürütülür.

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

Ailelerimizin çocuklarının eğitim sürecine katılımlarında gerekli desteğin verilmesi ve takibi sürecidir. Uzman Psikologlarımız tarafından bireysel görüşmeler şeklinde yürütülür.

Servis Hizmeti

Öğrencilerimizin kendileri için belirlenen programlara devamı, gelişimlerinin olmazsa olmaz şartıdır. Ulaşımla ilgili sorun yaşayabilecek veli ve öğrencilerimiz istekleri dahilinde servislerimizden faydalanabilmektedir.

Servis Hizmeti

Öğrencilerimizin kendileri için belirlenen programlara devamı, gelişimlerinin olmazsa olmaz şartıdır. Ulaşımla ilgili sorun yaşayabilecek veli ve öğrencilerimiz istekleri dahilinde servislerimizden faydalanabilmektedir.